The Rising Horizon

સમાવી જોવુ આજે તને ચપટી મા મારી,

તારી વિશાળતા ને ધરી ને હથેળી પર આજે,

એક કોશિશ તો કરુ હૂં, 

ભલે ધધગતી રહે જ્વાલા મનમાં મારી,

પણ દીપાવી શકાય જો જીવન કોઇનુ,

તો કદાચ મારાથી પણ ધન્ય થઈ જવાય…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s