એ ખબર નથી…

શું જોઈએ છે મને , ક્યારેક એની ખબર નથી…

જોઇએ એ મળશે, શું મટી જશે તૃષ્ણા ? તેની પણ તો ખબર નથી…

કરૂ છું કામ બધા હું ખરેખર , રાખીને કૃષ્ણ ને સમક્ષ,

કૃષ્ણ કરાવે જે કર્મ ની રમત, એ લીલા ની છતાં , કંઇ ખબર નથી…

પ્રેમ છે આપણી વચ્ચે ઘણોએ, છે એની મને પાક્કી ખાત્રી,

પણ દર્શાવવો એ કેમ, કદાચ એની જ તને કંઇ ખબર નથી …

માંગું છું હું હકથી , શું ઠીક છે એ? સાચ્ચું- ખોટું ખબર નથી …

ધરી દીધી છે ફરી આજે અરજી મારી, વ્હાલા તારી સમક્ષ ,

અરજી ને મારી, તારી મરજી ની મોહર મળશે કે નહીં,

શું જરૂરી છે એ મોહર, કરવા પુરાવો પ્રેમ નો?

…એ વાતની…ખબર નથી….

4 thoughts on “એ ખબર નથી…

  1. વાહ, મનના ભાવોની સુંદર અને કાવ્યાત્મક રજુઆત ! આવું કંઈ વાંચીએ ત્યારે આનંદ તો થાય જ , સાથે સાથે સર્જકને જાણે મળ્યા હોઈએ એવી અનુભૂતિ પણ થાય. વિચારોનાં વનમાં પ્રવેશી જવાય અને નવા નવા થઈ ગયા હોઈએ એવી લાગણી પણ થાય. વાહ !
    ….હેમંત કારિયા

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: