“મારાથી નહી છુટે સ્વાભિમાન “

પ્રેમ માં નાના નાના કર્યા મેં , જીવન મા બદલાવો

પ્રતિસાદ મળ્યો તારો એવો કે થયો નહી પચ્છ્તાવૉ,

નાના છમકલા જવા દીધા મેં, દીધું નહી બહુ ધ્યાન,

પણ મારા ઍ જવા દેવા થી, બંધાયું તારું અભિમાન…

એકબીજા ની કાળજી કરવી ઍ ભલે આમતો સહજ છે,

પણ જો ભુલો પડે તું, ચેતવવાનું, ઍ પણ મારી ફરજ છે,

પાર્કાઓ ની વાહવાહિ લેતો રહે તું, બની રહે ભલે મહાન,

પણ પોતાના લોકોનું આમ શું, કરતું રહેવાય અપમાન?

અહમ મા ચકનાચૂર થઈ તું, ભુલી જાય છે ભાન,

તીર થી ઉંડો ઘા કરે જે, ઍ છે કડવી જુબાન….

માનુ છું, જીવન ચલાવવા કરવા પડશે , હા, અનેકો બલિદાન,

મુકી દીધું છે ઘણું મે વ્હાલા, નહી મુકી સકુ હું સ્વમાન,

મારાથી નહી છુટે સ્વાભિમાન, મારાથી નહી છુટે સ્વાભિમાન…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: