વિચારો ની ધારા

20181218_1414281855896922785215140.jpg

કરુ છું હું કોશિશ ઘણી, પોરવવાંં ની ભલે શબ્દો માં મારા,

વિચારો ના આ મોતી, કેમ જાણે, કલમ થી પણ મારી, છટકી જાય છે…

વહે છે આમ તો, બહુ તેજ ગતિથી, મનમાં હંમેશા છતાં,

કાગળ પર ઉતરતા, કેમ જાણે, એજ મારી ભાવનાઓ , અટકી જાય છે…

કેટલાંક તો હું મારુ છું, સાંધા, રોજે રોજ, નીત નવા,

ફરી કોઇ જગ્યા પર આવી, છતાંય , જીવન સાલું ફસકી જાય છે…

શોધવો છે હવે જલદી થી મારે, હેતુ આ જન્મ નો,

અર્થ સમજવાની કશ્મકશ માં , અનર્થ ના અંધકાર માં, અનેકો અહીં ભટકી જાય છે…

मैं भी चौकीदार

निराशाओं की भीड में, आशाओं की पुकार हूँ,

कितना भी पड़े भारी तुमपर, मैं सच कहने को तैयार हूँ,

हां, हां मैं भी चौकीदार हूँ।।।

भारत है मेरे दिल में, मेरे कर्म और विचार में,

दूर नही हुआ में इससे, चाहे मैं सीमा पार हूँ,

हां, हां मैं भी चैकिदार हूँ।।।

है देखा हमने स्वप्न सबके साथ से विकास का,

मेरे थोड़े से योगदान से, इसे करने चला साकार हूँ,

हां, हां मैं भी चौकीदार हूँ।।।

बोहोत झुकाया शीश हमने बाहर वालों के सामने,

जो ऊंचा अब उठेगा वो मैं हुंक , वो पुकार हूँ,

हां, हां मैं भी चौकीदार हूँ।।।

अमन है, प्रेम है दिलों में, वेदना का भार है,

सिखी है जिसे दुनिया सारी, भारत का वो संस्कार हूँ,

हां, हां मैं भी चौकीदार हूँ।।।

बोहोत है देखी देश की मेरे ,भूखी नंगी तस्वीर दुनिया वालों ने,

जो चका चौंध कर देगी सबको, नये भारत की वो तस्वीर मैं शानदार हूँ,

हां, हां मैं भी चौकीदार हूँ।।।

लिखने चला है कोई नया , इतिहास मेरे देश में,

एक पन्ने पे कहीं, अपनी लिखावट से, इस्का मैं भी कथाकार हूँ,

हां, हां भी चौकीदार हूँ।।।

#MainBhiChowkidaar

Happy Valentines Day

પ્રેમ…
માપીને થાય શકે એવી વસ્તુજ નથી…
ખૂબ કરો, સૌ ને કરો…
છતાઍ, બધાને વેંચી એજ શકાય છે જે આપડી પાસે હોય….
તો દોસ્ત, ભલે સૌ ને કરો, પણ પહેલા સ્વ ને કરો!

તો valentines day ના પ્રેમ નું વિતરણ પોતાને અરીસા મા જોઇને, આઇ લવ યુ કહેવા થી કરૉ…

#loveyourself #iloveme
હેપ્પી valentines ડે!

Flower Power

A flower, no matter where it falls, still stays a flower !
Turn it upside down or throw it out on the road,
It will only be what it already is – colorful and beautiful !

Photo shot on the Note9!

#withgalaxy #picoftheday #loveforgalaxy

realisation of the day

Living in the same house, street for 5 years now, but noticed these #gorgeous #lush #green #trees today, just 3 houses down the lane ! It’s so surprising how we can easily miss to see what we love and enjoy so much, and travel far and wide to find, when it’s so near to us.
Just like we go looking for that #elusive #happiness and peace in places outside, when it can actually be found within ourselves!

📸 Photos shot with Samsung Galaxy S9 Plus

@Abu Dhabi, United Arab Emirates

🤔Thoughts about the living roots bridge in Cherrapunji

A #livingrootbridge , another #astounding phenomenon of #nature in #cherrapunji , #Meghalaya.
Where the #roots of #trees intertwine on their own and with a bit of #human help, grow into a proper, full fledged #bridge …
Isn’t #life like that? Isn’t it all about #intertwining and #entangling your life with the #world in a way that we grow into some kind of help to other people? Isn’t it all about building bridges? Isn’t it all about reaching out to the other side? That’s what I think at least. Do let me know your thoughts on this.
All #photos shot on #samsung #s9plus #withgalaxy and have #nofilters on them.
#meghalayatourism #incredibleindia #travelphotography #naturephotography #instatravel #exploreindia #travelwithin #amazing #worthit #familytravel #traveldiaries #instatravel #instaphotography

Thankyou 2018, What Else Is Possible 2019?

Thankyou Thankyou Thankyou to 2018. Its been a good year no matter what I’ve gone through, gained or lost. I’m still standing, standing comfortably, and with all my family and friends intact. And considerable stability. That’s a lot to have and I’m super thankful for that.

I’m also ready to welcome 2019 tonight, and already thankful for it too! Because it’s going to be more relaxing and more fulfilling. Yes, it will be. I believe so and whatever else it puts in the bag, I accept it all with indisputable gratitude.

What Else is Possible?

How Does It Get Any Better Than This?

What Does It Take for It To Be Even Greater Than I Can Imagine?

Garden Of Caves

Garden of Caves , this is one of those places where everyone of us city people would love to come. Such natural places, like I’ve said before, seem to heal me. The serenity and simplicity of this place is soothing, yet the purity, strength and power of it belittles me . It liberates me of the ME …

Such places are not just where I rejuvenate, and If you know what I mean, I’d say, this is a place I could die in!

There’s always something to be Thankful for!

It’s been a good Friday today, a good holiday. A day well spent. With ample rest, and in company of family and friends.

But late this evening , in the bath, I remember feeling a bit irritated about some inconvenience. What it was, I really cant remember. But what I do remember, is that the very next thought (and my mind, like most others, races at unimaginable speed) after being irritated was that , Oh! I need to be thankful for this, and I also remember I had some solid reasoning for that. I remember, also, that AI need to put it on my blog!

Fast forward to now, late after midnight and when everyone else is peacefully deep in slumber , I try to gather what it was that I decided I had to write about? 🤔 What was it during the day that bothered me and also made me realise I need to be thankful that it happened? 🤔🙄

🤷🏽‍♀️🤷🏽‍♀️ My mind draws a blank. 🤷🏽‍♀️🤷🏽‍♀️

It’s surprising how I have no faint memory of what irked me a few hours ago!

And I think to myself, anyway, wasn’t the point to relate this incident (whatever it was) and pen it down just to remember to be Thankful? So that’s what I am, Thankful. And that’s what needs to be written! And that’s what I remember.

I need to be Thankful.

Thankful that I not only had such a good day but also that I forgot whatever was unpleasant earlier.

There’s always something to be Thankful for!

તારી સાથે ની દોસ્તી

છે સાવ મારાથી, આમ તો અલગ તું,

છતાંય આટલી સરખી, ક્યારેક કેમ લાગે છે….

આમ તો છે, અધીરી તું ઘણી, માને છે એ તું પણ,

વડી ક્યારેય એકદમ, મને તું tame લાગે છે….

દોસ્તી ને માનું હું , તસવીર જો કોઈ તો,

એની માટેજ ઘડાએલ જાણે, તું frame લાગે છે….

વીતી જાય છે સમય, ક્યાં તારા સાથ માં,

એ ખબર જ નથી પડતી મને સાચ્ચે,

ભાર વિના ની દોસ્તી નો, મિઠ્ઠો આ પ્રેમ લાગે છે….

બતાવે છે ફિલ્મો માં, જીવન ભર ની દોસ્તી,

મુશ્કેલ છે મળવી, હકીકત માં, માનું છું એ,

પણ તારી સાથેની દોસ્તી, મને same to same લાગે છે….