શોર છે… કે તારી ડોર છે…

હળવો છે તડકો, ઠંડો મજાનો પવન,

કેટલું સોહામણું છે મોસમ આજે, પણ, મનનો મિજાજ કંઈ ઔર છે..

કરવાનાં છે કામ હજારો મારે, થશે તે એનાજ સમય થી,એ સમજણ તો છે મને, પણ, કતારોમાં ઉભેલા એ અગણિત કામો નો, કદાચ આ શોર છે?

જીવવા માટે જીવન, જે આદરી છે આ દોટ મેં… વહી રહ્યા છે વર્ષો આમજ… જીવન તો એક કોર છે, આ શેની ગતી નો શોર છે?

બને છે અનુચિત- અપ્રિય પ્રસંગો, હરધડી- હરરોજ, આ દુનિયામાં… નિયતિ પર ક્યાં કોઇનું જોર છે? લાગી જાય છે આગ જાણે મનમાં અમુક પ્રસંગો થી, શું એ ભભૂકતી આગ નો આ શોર છે?

ભય નું શું થાય? એ તો રહેવાના… ઘવાય જાય જો , હર નાના- મોટા ભય થી વિશ્વાસ મારો, તો થઇ જશે ચકનાચૂર… વિચારો, જીવનમાં, આજે ભય નો કેટલો ભંડોળ છે!

બેસુ છું હું કરવા, જ્યારે જ્યારે ફરીયાદ તને….જે હોય મનમાં એને રાખું જો હું એક છેડે તો, જે લખાવે છે તું – એ બીજે છોર છે!

સુન્ન થઇ જાય છે તમામ શોર મારા, હે વ્હાલા! તારી લીલા જ કંઇ ઓર છે!

શેની થઉં છું વ્યથિત હું વૃથા, જ્યારે, તારાજ હાથમાં મારી ડોર છે!

The Rising Horizon

સમાવી જોવુ આજે તને ચપટી મા મારી,

તારી વિશાળતા ને ધરી ને હથેળી પર આજે,

એક કોશિશ તો કરુ હૂં, 

ભલે ધધગતી રહે જ્વાલા મનમાં મારી,

પણ દીપાવી શકાય જો જીવન કોઇનુ,

તો કદાચ મારાથી પણ ધન્ય થઈ જવાય…

Healing my heart ❤

Sad? Angry? Unsure? Tired? Let down? Sleep derived? I was probably feeling all or most of these this morning, why, beats me… I’ve been like this for years. I feel not at peace sometimes, but for the life of me I can’t make out what the reason is…

And then, i heal myself… like i did today… there are many ways I do it, but the sureshot way is to get close to nature… anyplace, anytime, even without anyone!

…With blowing wind in my face or the sound of water gushing, the birds chirping in the not so high skies, a lone tree standing its ground as if in defiance to the barren sands around… a flashy flower showing off its color amidst scores of leaves, a teeny tiny green leaf fighting out to make a dried plant alive again… a toddler playing with himself and giggling away… an unusual tune or song played loud enough to drown not only other noises but also the restless voices within…

In some such places, i say I could probably die here, and my people are baffled why i say that… but in my heart i know… I just heal here!

Happy birthday, dear Vipruta!

ખુલ્લા આકાશ માં ઉડજે તું, બની વિના ડોર ની પતંગ,

ખુશિઓ જે આપે અઢળક, એવા મળતા રહે તને પ્રસંગ….

સંતોષ રહે જીવનમાં, તને હર-એક સફળતા ફાવે,

અશ્રુ જો આવે આંખો મા તારી, એ ફક્ત ખુશીના આવે!

કદી એ ઓછું થાય ના, આ તારું unique પાગલપન…

ભલે વધે છે ઉંમર તારી , છતાંય, જળવાય રહે મનમાં બચપન! ​

Seasons change, Life persists!

Seasons change… Life persists…

The departure of summer marks the arrival of new life, with renewed energy, beauty and form…

The seemingly lifeless , dry and withered plants grow new leaves and flower buds,

I can’t stop marvelling at this simple yet magical phenomena of Nature, how life persists and renews itself every season…

This seemingly simple cycle of life holds such deep wisdom… no matter how dry, useless or prickly you feel today, life is you , within you, and it definitely will blossom back with newer purpose and beauty…

Condition? Just one! Dont uproot and throw that arid, dead looking plant (or life) , don’t lose hope on it, or yourself… give it the time , nurture it…

I don’t give up, not on my plants , Not on Myself !

#LifePersists

#PictureAbhiBaakiHaiMereDost

Diwali Wishes

જીવનમાં તમારા છવાઈ જાય રંગ,

મનમાં રહે હંમેશા ઉત્સવના ઉમંગ,

પ્રેમ ના પ્રકાશથી ચીરાય હૈયાનું અંધારું,

સુખ-સમૃધ્ધિ થી રહે છલોછલ, જીવનભર તમારું,

દિપાવલી ને સાલ મુબારક નું, પ્રણામ સ્વીકારો મારું .

 Be #SameButDifferent 

Two photos….

The same place, same object and the same camera as well… with just a different filter, and see how dramatically the picture changes !

In the same way, our perspective decides how we look at things, rather how they seem to us ! How things are presented to us also defines how we see them… This is also how beliefs are made!

There’s no right or wrong, it all depends on our viewpoint!

There are so many ways to look at things, so many opinions and perspectives that no two people will see the same object as one! BUT that does not take away the beauty of the object! Or change the fact of what the object is!

So lets lower our barriers and stop judging people, sometimes both the viewpoints maybe right, And Beautiful too…. its just that we are too engrossed looking at it from our own point of view to understand the other one!

Life could probably be smoother if we go to the other persons perspective sometimes, we can atleast try!

We are all humans, all beautiful!

#WisdomoftheDay #SameButDifferent #DifferentButTogether

Finding Life… in slow motion

These days… all of us are looking for that perfect parcel called life… beautiful, happening, spectacular, picturesque, unique , fulfilling, fun, happy, serene…. we want it all! Together , in one go! 

The attached video i took at a beach is a simile to finding that perfect parcel.

While looking for that awesome big package of perfection, we forget that indeed ,the best things in life come in small packets…

Instead of waiting for the right time for the sunset or clouds or light conditions of the sky and the perfect waves of the sea, lets zoom in to one part of the beach… to one small wave that’s bubbling with the energy of happiness… 

Let’s not look for the perfect shining sandy beach, for even small pebbles are beautiful and they give the most beautiful bounce to even a feeble little wave !

Let’s not wait for the huge splash of the sea but instead look at how amazingly refreshing even a few droplets of water can be…

Lets not wait for an unknown time to scrutinize the beauties of the sea, just let’s take a minute and enjoy the simplicity of a single wave in slow motion!

Lets not wait for the time all the hurdles in life are overcome, for life, like water, flows smoothly even over a lot of sand and a few small stones!  Life just does not stop! 

For in the video of life, every wave is our effort, which, when collides with the pebbles of challenges and limitations, can create the most unique splatters that take us higher and provide spurts of beautiful success in our lives. 

The Beauty of life is not in a timelapse where there are no highlights, so let’s just slow down a bit and enjoy the happiness of focusing on our little blessings!

Happy birthday wish for my hubby darling

મહેફીલ નો હરદમ હંમેશાં, રાખી લે છે તું રંગ,

સખા બનીને, હંસતા હરઘડી, તું રહેતો સહુની સંગ !

મન નો એટલો નિર્મળ જાણે , કલયુગ નો તું રામ,

સગા હોય કે પારકા, તું આવે સહુને કામ!

કાળજી અને પ્રેમ થી, તું સતત મને પંપાળે,

સુખ-દુખ ની હરએક ઘડી માં,હાથ ઝાલી સંભાળે!

પ્રેમ તને હું કરું કેટલો, કઇ રીતે એ માંપુ?

તુજ તો મારું સર્વસ્વ છે, હવે તને શું આપું ?

રહે સતત તું સ્મિતમય , હઁસતો હંમેશાં રહેજે…

સુખી નિરંતર, સાદગી ભર્યો, પ્રવાહ બની તું  વહેજે!!!