એ ખબર નથી…

શું જોઈએ છે મને , ક્યારેક એની ખબર નથી…

જોઇએ એ મળશે, શું મટી જશે તૃષ્ણા ? તેની પણ તો ખબર નથી…

કરૂ છું કામ બધા હું ખરેખર , રાખીને કૃષ્ણ ને સમક્ષ,

કૃષ્ણ કરાવે જે કર્મ ની રમત, એ લીલા ની છતાં , કંઇ ખબર નથી…

પ્રેમ છે આપણી વચ્ચે ઘણોએ, છે એની મને પાક્કી ખાત્રી,

પણ દર્શાવવો એ કેમ, કદાચ એની જ તને કંઇ ખબર નથી …

માંગું છું હું હકથી , શું ઠીક છે એ? સાચ્ચું- ખોટું ખબર નથી …

ધરી દીધી છે ફરી આજે અરજી મારી, વ્હાલા તારી સમક્ષ ,

અરજી ને મારી, તારી મરજી ની મોહર મળશે કે નહીં,

શું જરૂરી છે એ મોહર, કરવા પુરાવો પ્રેમ નો?

…એ વાતની…ખબર નથી….

अजीब सी है जिन्दगी

कहीं तो ये बादल तूफान बन बरसते हैं,

कहीं कुछ लोग, बारिश की इक बूंद को तरसते हैं….

कभी बडी रफ्तार से, निकल जाती है ये जिन्दगी, कभी,

आडे-तेडे, नुकीले किसी मोड़ पर आकर, अटक जाते कुछ रस्ते हैं….

लगता है अनमोल, शायद, वही जिसे मुमकिन नहीं है पाना,

आसानी से जो हो जाते हैं हासिल, वो ख्वाब भी तो लगते हमें सस्ते हैं ।।।

For my life, from my life!

Its surprising how completely the overpowering , unstoppable thoughts and worries of work, of the world, everything just stops occuring to you. Or even if it does occur, the mind stops registering those thoughts . That sunset you marvel at from the windows of your office, is equally beautiful even from the windows of the hospital room. There’s this one day, that you want from your busy schedule, to sleep, to watch movies, to talk to friends even, without being interrupted by work calls or your coworkers, it’s so elusive, isnt it! But when you have that one day (or 2) at the hospital, how come you can’t think of any of those things to do? How come you cant connect to that movie you’ve always wanted to watch? Or the book you’ve been planning to read but cant bother to open now?

All that matters, at times, is that not so little bundle of life that we call our child. At times when he is (even a bit ) sick, this is the time we realise what matters most to us.

Me, having been lost in the never ending labyrinth of work for the past 6 months (that have flown at the speed of light), this is probably a reality check . A realization, that i can easily get a bit of my life back from the ever grinding pressures of life itself.

For my life, from my life!

Esselworld – revisited 2017

I’d planned a trip to Esselworld this vacation, when i told this to people, they said go to Imagica instead. But this was convenient, so esselworld it was!

That ferry from Gorai creek… Was it really that long ago? 20 years 🤤😨? really? The excitement of Esselworld- probably the most exciting place of my childhood was all over me– and, over my kids. Yes, i was visiting with my kids 😊.

The rides were crowded as ever ! The music happening! Some rides are still the same, i see, but riding with my kids is not the same! When did i reach this point? Wasn’t it too soon? From shrieking carefreely with my teenage sister to giggling with my tween daughter- wow! From Running between rides (to save time) to standing in the queue at the dominoes outlet- whoa! From deciding if I’m brave enough to ride the zyclone – to dragging the kids, reassuring them it won’t kill them… looks like I’ve grown up! From thinking of it as an expensive getaway even for myself, to an affordable day out for the family, wow, time has flown!

Spending the full day there, I’ve exchanged a few thousand Rupees for memories of a lifetime- me and my (equally chicken) daughter braving a rollercoaster with a loop for the first time! Having learnt that the homely looking Hubster is a daredevil at heart, his fun rating has really spiralled!

I’ve also realised that fun is not only having it myself- its seeing my kids, nieces and nephews giggling away with excitement, pondering over menus and sharing humongous chocolate-laden desserts. Makes me marvel that inspite of all the advancement of the ages and technologies, the taking over of social media and mobile phones, bonding still develops the old fashion way- holding hands so as to not get lost, grouping to match your taste of fearlessness (or fear) at the rides, discovering the tastes of your cousins to settle on a single pizza, and giving up the last few bites of your dessert to the others!

Thank you Esselworld, today you gave me a new insight into Zindagi! And my Age 😜!

Happy Birthday Preet

The little lamps of friendship,

We’ve lighted along the way,

They float in my heart like diamonds,

And they sparkle every day!

The laughter we shared together,

The fights we’ve sometimes had…

Most memories we made are happy,

But we’ve even had some sad!

We’ve travelled cities, states and oceans,

Distance could never keep us apart,

We are inseparable friends,

We live in each other’s heart!

What can i wish for you, that you dont already know?

Health, happiness, wisdom and laughter, may day by day they grow!

And ofcourse, how can I not say this to you today…

Whether or not i ever mention it, i love you everyday!

Wishing you more life in every moment of your life!

Happy Birthday Preet!

How i wish

For no known reason, the Ola cabs app showed considerably raised fares for my trip to GANESHPURI….

In a split second me and hubby decide to take the train, Virar train! We walk to the ticket window and I check the Ola app again for the fares, they have gone down, but we’re already at the station , Might as well take the train, i give up to my own temptation. Atleast we may save some time!🤔

I, along with my 2 (untrained for Mumbai trains) kids , get in a Virar local.Its crowded , yes, but not as much as typically as a Virar train is… my 6 year old does start crying but the ride is otherwise uneventful. Midway i think, why not get down at Vasai and call hubby… he is slightly agitated as to why i like to make such changes all the time… i counter the question with ome of my own, ” why can’t you just comply without questioning?” . He does 🙃! Afterall, how can i explain my love or attachment to vasai, the town i grew up in, where my roots are, to him, or anyone else?

As we get down, hubby just once says we may even get a bus here… i walk ahead just a few steps and lo and behold! Ambadi Bus- just a few metres away! I RUN LIKE A PRO “lets rush before we miss it” Now, Im pretty sure this bus goes to GP- The village of my Mama! Seeing me, the Hubster is even more bewildered than my kids 😂😂!!! He asks me again if this bus will go to GP- “OFCOURSE”.

A ST bus ride back to GP- GP! MY CHILDHOOD GETAWAY! my mind and heart race back to my childhood– the times before mobiles and very limited landline connectivity 🙄!

શોર છે… કે તારી ડોર છે…

હળવો છે તડકો, ઠંડો મજાનો પવન,

કેટલું સોહામણું છે મોસમ આજે, પણ, મનનો મિજાજ કંઈ ઔર છે..

કરવાનાં છે કામ હજારો મારે, થશે તે એનાજ સમય થી,એ સમજણ તો છે મને, પણ, કતારોમાં ઉભેલા એ અગણિત કામો નો, કદાચ આ શોર છે?

જીવવા માટે જીવન, જે આદરી છે આ દોટ મેં… વહી રહ્યા છે વર્ષો આમજ… જીવન તો એક કોર છે, આ શેની ગતી નો શોર છે?

બને છે અનુચિત- અપ્રિય પ્રસંગો, હરધડી- હરરોજ, આ દુનિયામાં… નિયતિ પર ક્યાં કોઇનું જોર છે? લાગી જાય છે આગ જાણે મનમાં અમુક પ્રસંગો થી, શું એ ભભૂકતી આગ નો આ શોર છે?

ભય નું શું થાય? એ તો રહેવાના… ઘવાય જાય જો , હર નાના- મોટા ભય થી વિશ્વાસ મારો, તો થઇ જશે ચકનાચૂર… વિચારો, જીવનમાં, આજે ભય નો કેટલો ભંડોળ છે!

બેસુ છું હું કરવા, જ્યારે જ્યારે ફરીયાદ તને….જે હોય મનમાં એને રાખું જો હું એક છેડે તો, જે લખાવે છે તું – એ બીજે છોર છે!

સુન્ન થઇ જાય છે તમામ શોર મારા, હે વ્હાલા! તારી લીલા જ કંઇ ઓર છે!

શેની થઉં છું વ્યથિત હું વૃથા, જ્યારે, તારાજ હાથમાં મારી ડોર છે!

The Rising Horizon

સમાવી જોવુ આજે તને ચપટી મા મારી,

તારી વિશાળતા ને ધરી ને હથેળી પર આજે,

એક કોશિશ તો કરુ હૂં, 

ભલે ધધગતી રહે જ્વાલા મનમાં મારી,

પણ દીપાવી શકાય જો જીવન કોઇનુ,

તો કદાચ મારાથી પણ ધન્ય થઈ જવાય…

Healing my heart ❤

Sad? Angry? Unsure? Tired? Let down? Sleep derived? I was probably feeling all or most of these this morning, why, beats me… I’ve been like this for years. I feel not at peace sometimes, but for the life of me I can’t make out what the reason is…

And then, i heal myself… like i did today… there are many ways I do it, but the sureshot way is to get close to nature… anyplace, anytime, even without anyone!

…With blowing wind in my face or the sound of water gushing, the birds chirping in the not so high skies, a lone tree standing its ground as if in defiance to the barren sands around… a flashy flower showing off its color amidst scores of leaves, a teeny tiny green leaf fighting out to make a dried plant alive again… a toddler playing with himself and giggling away… an unusual tune or song played loud enough to drown not only other noises but also the restless voices within…

In some such places, i say I could probably die here, and my people are baffled why i say that… but in my heart i know… I just heal here!